Публічний договір (оферта)

Публічний договір (оферта)

Ця оферта адресована будь-якій особі (невизначеному колу осіб) (далі “замовник”) і становить собою публічну пропозицію виконавця укласти договір про надання послуг, розміщений в мережі інтернет за адресою:  https://contest.vdolonyah.org.ua/public_offer/ і може бути відправленим на електронну пошту замовника (далі договір) на наступних умовах:

Визначення термінів

Для цілей цього договору терміни вживаються у такому значенні:

1.1 Акцепт – згода прийняти умови, що містяться у пропозиції укласти Договір. Є рівносильним укладанню двостороннього письмового договору.

1.2 Замовник – особа, яка вчинила акцепт умов цього Договору і стає Замовником послуг Виконавця за укладеним Договором. Замовником може бути будь-яка дієздатна фізична особа яка має намір отримати послуги Виконавця в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.3 Виконавець – (суб’єкти благодійної діяльності), які мають право надавати послуги, передбачені цим Публічним договором (офертою). Найменування Виконавця:  ХОБФ “Дитинство в долонях”.

1.4. Послуги – це надання Виконавцем доступу до механізму голосування «money like», тобто голосування будь-якою грошовою сумою за будь-які роботи Замовника шляхом використання системи перерахунку грошей на р/р благодійного фонду, з урахуванням сум, що забезпечує інтеграція з платіжною системою LigPay (https://www.liqpay.ua). Їх умови розміщенні на сайті https://contest.vdolonyah.org.ua.

1.5 Програма – цілісна сформована сукупність онлайн платформи (конкурсу, змагань), електронних версій малюнків, відеозаписів творчості, виступів, фонограм, відеограм, текстових, аудіовізуальних творів, пов’язаних між собою та структурованих на певну тему, захищених міжнародним законодавством в сфері інтелектуальної власності і конфіденційної інформації, доступ до яких надається через Сайт чи Веб-сторінку для використання Замовником.

1.6 Онлайн-конкурси (змагання) – це розміщені твори, які відбуваються у режимі реального часу і/або в режимі трансляції їх запису, за допомогою web-технологій, шляхом надання Замовнику онлайн-доступу на умовах цього Договору.

1.7 Сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права та(або) суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси https://contest.vdolonyah.org.ua, доступ до яких здійснюється через вказану адресу мережі Інтернет.

1.8 Посилання – формалізоване відповідно до стандартів мережі Інтернет, запис адреси сайту або його частини (Веб-сторінки), що дозволяє Замовнику отримати доступ до Сайту в мережі Інтернет.

2.Основні положення

2.1 Договір укладається між Виконавцем та Замовником послуг у формі договору приєднання.

2.2 Цей договір є публічним договором (далі називається – Договір), який рахується укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, Замовником, з другої, з моменту акцепту останніх, всіх без виключення, умов и положень цього Договору.

2.3. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги, а Замовник зобов’язується прийняти надані Послуги для оплати грошима творів Конкурсу.

2.4. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору є Акцепт Замовником умов цього Договору.

2.5 Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, розміщеними на Сайті, шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої із наступних дій:

2.5.1. Заповнення Замовником заявки та надсилання творів;

2.5.2 Оплата Замовником методом голосування за будь який твір, для врахування в сумму голосування твору ;

2.5.3. Проставлення відповідної позначки “Ознайомився(-лася) з умовами даного договору та приймаю його умови”.

2.6 Перелік і вартість наданих послуг розміщених на сайті.

3.Вартість послуг і порядок розрахунків

3.1 Вартість Послуг залежить від добровільного бажання жертвувати гроші на благодійність через голосування за твори.

3.2 Замовник має право в односторонньому порядку самостійно змінити вартість суми за той чи інший твір, шляхом опублікування нової ціни на Сайті при голосуванні.

3.3. Замовник здійснює перерахування грошей на умовах добровільного внеску на рахунок благодійного фонду.

3.4 За домовленістю сторін Замовнику може бути надане право сплачувати внески частинами.

3.5 Оплата послуг Замовником означає ознайомлення і повну згоду з умовами цього Договору

3.6. Оплата послуг здійснюється шляхом перерахунку коштів на поточний рахунок Виконавця. Способи оплати обраної Послуги вказуються на Сайті методом перерахування системою LigPay.

3.7 Послуга вважається сплаченою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця в момент голосування.

3.8. Цільове призначення усіх зарахованих каштів за голосування на сайті Конкурсу https://contest.vdolonyah.org.ua   спрямовані на:

– Обладнання транспортних засобів, засобами броньованого захисту у кількості  5 одиниць,   для подальшої передачі транспортних засобів на потреби Збройних Сил України, правоохоронних органів та інших військових формувань, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії, у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України

– Реалізація програм медичної реабілітації дітей, за кордоном. Насамперед в грецької клініці «Святого Луки» та Лікувально-реабілітаційному центрі ANAGENNISI – Компанія GMTP, з якою у Фонду є Угода.

– Придбання засобів індивідуального захисту (розгрузки, плитоноски, броньовані жилети тощо), для передачі на потреби підрозділів ЗСУ.

 

4.Умови надання Послуг

4.1 Для отримання Послуг Виконавця Замовник знаходить на Сайті твори, розміщені та схвалені для участі в конкурсній Програмі голосуванням грошима для виявлення своєї доброї волі при зарахуванні добровільного внеску на рахунок благодійного фонду .

4.2. Для отримання Послуги Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов персонального комп’ютера або іншого мобільного пристрою.

4.3. Розклад проведення онлайн Конкурсів (етапів, турів) може бути змінено Виконавцем в односторонньому порядку, шляхом розміщення такої інформації одним, але не виключно, із способів: розміщення на веб-сторінці сайту  https://contest.vdolonyah.org.ua

4.4. Під час участі в конкурсах (єтапах, турах) забороняється розпалювання міжнаціональних конфліктів, приниження інших учасників, нецензурні вислови або інша поведінка, яка порушує морально-етичні норми та вимоги діючого законодавства. Виконавець має право анулювати участь Замовника в онлайн Конкурсах без повернення отриманої оплати у рахунок благодійного фонду, у випадку порушення вищевказаних правил.

4.5 Використання Замовником отриманих інформації і матеріалів розміщених на Конкурсі (малюнків, тощо) допускається тільки для особистого перегляду, з урахуванням забезпечення збереження даної інформації від несанкціонованого та/або публічного поширення без посилання на джерело – сайт благодійного фонду:

Головна

4.6. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Замовника в онлайн Конкурсах, яка виникла з причин, що не залежить від Виконавця.

5.Прикінцеві умови

5.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його заключення, передбаченого п.2.5 Договору та діє до повного виконання Сторонами умов Договору.

5.2. Цей Договір може бути розірвано до закінчення терміну його дії за взаємною згодою сторін або в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором.

5.3. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються діючим законодавством України.
5.4. Сторони підтверджують повне та однозначне розуміння ними предмету та вміст цього Договору, прав і обов’язків кожної сторони, що випливають або пов’язані з виконанням Договору, суть термінів, що вживаються у Договорі, а також відповідність тексту Договору намірам та волі сторін.

5.5. Якщо будь-яке положення (частина) Договору є або стає недійсним з будь-яких підстав, цей факт не впливає на дійсність інших положень Договору загалом.

5.6. Сторони погоджуються, що до відносин, які виникли між ними на підставі цього Договору, застосовується право України.

5.7. Сторони мають право у будь-який момент укласти цей Договір у формі письмового двостороннього документа.

 

Рахунок Виконавця

ХОБФ “Дитинство в долонях”
Одержувач: ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ДИТИНСТВО В ДОЛОНЯХ”
Код Одержувача: 26421399

ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ”ПРИВАТБАНК”,М.ХАРКIВ
Рахунок №:  UA863515330000026005035901303
або
Банк Одержувача: АТ «ОТП Банк» в м. Київ
МФО: 300528
Рахунок №: UA963005280000026005000021116

e-mail: office@vdolonyah.org.ua

Поділитись
Ми використовуємо файли cookie, щоб персоналізувати вміст і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі та аналітиці. View more
Cookies settings
Погоджуюсь
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Політика конфіденційності та захист персональних даних Конфіденційність відвідувачів нашого сайту є для нас пріоритетом та дуже важливою складовою. Ми прагнемо до того, щоб ви при роботі з нашим сайтом ви отримували лише позитивні емоції та максимум корисної інформації, використовуючи можливості Інтернету. Конфіденційна інформація Користувачів, зазначена при введенні реєстраційних даних (а також в інших випадках), зазвичай використовується для підбору Продуктів або Послуг відповідно до ваших потреб. Будь-яка особиста інформація не може бути передана будь-яким чином третім особам, крім випадків та в частині зазначених у «Злагоді з розсилкою». 1.Термінологія: 1.1. У цих Умовах використовуються такі терміни: 1.1.1. Правовласник доменного імені https://contest.vdolonyah.org.ua – ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ДИТИНСТВО В ДОЛОНЯХ”; володар виняткових прав на використання Сайту, у тому числі баз даних, що входять до його складу, інформаційних матеріалів, графічних зображень, відеофайлів та інших об’єктів, що входять до складу Сайту, в тому числі дизайн Сайту. e-mail: office@vdolonyah.org.ua 1.1.2. Адміністрація сайту (ми) — особа або група осіб, які наділені рядом повноважень на здійснення управління Сайтом, його модерування, розміщення контенту Сайту та взаємодію з Користувачами, а також інших дій, пов’язаних з використанням Сайту. Адміністрація сайту діє від імені Власника сайту. Контакти адміністрації сайту: e-mail: meta@vdolonyah.org.ua 1.1.3. Персональні дані (персональна інформація) – відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована. 1.1.4. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання та розповсюдження (поширення, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних ( автоматизованих) систем. 1.1.5. Користувач (суб’єкт персональних даних) – фізична особа, персональні дані якої обробляються. 1.1.6. Автоматизований збір персональних даних – обробка персональних даних за допомогою обчислювальної техніки. 1.2. Усі інші терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Умов використання, тлумачаться Сторонами відповідно до цих Умов використання, а за відсутності їх тлумачення, відповідно до чинного законодавства України. 2. Загальні положення 2.1. Використовуючи сайт https://contest.vdolonyah.org.ua (далі – Сайт), Ви довіряєте нам свою особисту інформацію. Ми робимо все для забезпечення її безпеки та водночас надаємо Вам можливість керувати своїми даними. 2.2. Уважно ознайомтеся з нашою Політикою конфіденційності та захисту персональних даних, щоб знати, які відомості ми збираємо, з метою їх використання і як Ви можете їх змінювати, експортувати або видаляти. 2.3. Ця Політика є обов’язковим документом та діє разом з Публічною офертою https://contest.vdolonyah.org.ua/public_offer та Умовами використання сайту https://contest.vdolonyah.org.ua/political_website. Користуючись Сайтом, Користувач підтверджує свою згоду з усіма документами, згаданими вище. 3. Збір та використання персональних даних 3.1. Ми здійснюємо збирання та зберігання тільки тієї персональної інформації, яку Ви надаєте нам добровільно або у випадку, коли така інформація потрібна для надання (поліпшення) наших послуг, а також інформацію, яка автоматично зберігається, коли ви користуєтеся Сайтом. 3.2. Така інформація може містити: 3.2.1. ідентифікуючі особи дані, які Ви надаєте, коли реєструєте особистий кабінет, оновлюєте або змінюєте інформацію в ньому, купуєте продукти або послуги, проходите опитування, підписуєтеся на онлайн-курси або електронні оповіщення, берете участь в обговореннях на відкритих форумах, надсилаєте нам електронні листи, отримуєте доступ до онлайн-курсів або скористаєтеся іншими послугами Сайту. До цієї інформації, зокрема, належать: прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, стать, номер мобільного телефону, адреса електронної пошти, логін та пароль доступу для входу в особистий кабінет (дана інформація може бути використана для надсилання матеріалів та інформації, яку ви запросили. розсилки на адресу вказаної електронної скриньки Вказані дані можуть бути передані третім особам лише у випадках, передбачених цією Політикою та чинним законодавством; 3.2.2 автоматично зібрані дані (cookies, IP-адреса, User-agent). 4. Автоматизований збір персональних даних. 4.1. Ми можемо збирати та отримувати додаткові дані та інформацію про Вас. Наприклад, під час користування Сайтом відбувається автоматизований збір інформації про обладнання, з якого Ви відвідуєте Сайт, про програмне забезпечення, операційну систему, IP адресу, джерело посилань і цей Сайт, переглянуті Вами веб-сторінки, параметри та налаштування інтернет-браузерів (User- agent), посилання, які Ви використовували для доступу до Сайту, та інше. Такий автоматизований збір даних відбувається з метою налаштування зручності в роботі з Сервісами Сайту та пропозицій для Вас, а також для запобігання можливим випадкам шахрайства. 4.2. Автоматизований збір деяких даних та застосування технології «cookies» сприяє покращенню функціональних характеристик Сайту та розробці максимально зручних у користуванні сервісів Сайту, допомагає нам оцінювати проведення рекламних та маркетингових кампаній, а також пропонує інформацію, яка може бути для Вас найцікавішою та найкориснішою. Файли cookies — невеликі текстові файли, які можуть бути збережені на Вашому комп’ютері (або іншому обладнанні) при першому відвідуванні Сайту та дозволяють розпізнати ваш комп’ютер при повторному відвідуванні (наприклад, для того, щоб запам’ятати Ваш логін для входу до розділу «Особистий кабінет» »). Файли cookie не можуть жодним чином впливати на роботу Вашого комп’ютера (або іншого обладнання) або його даних, або занести вірус. 4.3. Якщо ви не хочете передавати “cookies” на сторонній сервер, то для цього необхідно просто перейти в налаштування свого браузера і блокувати дані файли, встановивши прапорець у відповідному вікні, також в налаштуваннях можна задати параметри так, щоб система щоразу сповіщала про їхнє відправлення. Але в такому випадку деякі можливості сайту можуть стати недоступними або працювати неправильно. 4.4. Звертаємо Вашу увагу: Адміністрація обмежується збиранням мінімального обсягу інформації, яка необхідна виключно для надання послуг. У будь-якому випадку, коли запитується необов’язкова до надання інформація, Ви будете повідомлені в момент збору такої інформації. Ми не збираємо будь-якої інформації, до збору якої, законодавством встановлено певні вимоги, як-от інформацію про расове чи етнічне походження, політичні, релігійні чи світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, звинувачення у скоєнні злочину чи засудження до кримінального. покарання, а також даних щодо здоров’я або статевого життя (згідно зі статтею 7 Закону України «Про захист персональних даних»). 5. Цілі використання персональних даних 5.1. Ваші персональні дані використовуються з метою забезпечення якісних Послуг (встановлення зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів; обробка заявок; створення особистого кабінету) відповідно та на виконання законів України якось (але не виключно): «Про захист персональних даних», «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних», «Про інформацію», «Про рекламу», «Про телекомунікаціях», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», інших норм чинного законодавства України та норм міжнародного права. 6. Строк зберігання персональних даних 6.1. Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до їх обробки. Після того, як суб’єкт персональних даних перестав використовувати Сайт шляхом видалення особистого кабінету, його персональні дані також автоматично видаляються. 7. Принципи обробки персональних даних 7.1. Обробка персональних даних здійснюватиметься на законній та справедливій основі. 7.2. Обробка персональних даних обмежуватиметься досягненням конкретних, заздалегідь визначених та законних цілей. Не допускається обробка персональних даних, несумісна з метою збору персональних даних. 7.3. Зміст та обсяг оброблюваних персональних даних відповідають заявленим цілям обробки. Персональні дані, що обробляються, не повинні бути надмірними по відношенню до заявлених цілей їх обробки. 7.4. Зберігання персональних даних здійснюватись не довше, ніж цього вимагають мети обробки персональних даних. 7.5. Оброблювані персональні дані підлягають знищенню чи знеособленню після досягнення цілей обробки або у разі втрати необхідності досягнення цих цілей. 8. Взаємодія Сайту з іншими ресурсами 8.1. При використанні Користувачем сервісів, на сторінках Сайту можуть бути присутні коди інших Інтернет-ресурсів та третіх осіб, внаслідок чого такі Інтернет-ресурси та треті особи отримують Ваші дані. Отже, ці Інтернет-ресурси можуть отримувати та обробляти інформацію про те, що Ви відвідали ці сторінки, а також іншу інформацію, яку передає браузер Користувача. Такими Інтернет-ресурсами можуть бути: 8.1.1. системи банеропоказів (наприклад, DoubleClick for Publishers, Admixer, AdRiver та ін.); 8.1.2. системи зі збирання статистики відвідувань сервісів (наприклад, лічильники Google Analytics); 8.1.3. соціальні плагіни мереж (наприклад, Discus, Facebook, Twitter, Google+). 8.2. Використання зазначених зсервісів Адміністрації необхідно для оперативного аналізу відвідувань Сайту, внутрішньої та зовнішньої оцінки відвідуваності Сайту, глибини перегляду, активності Користувачів. Дані, отримані від зазначених сервісів, Адміністрація не зберігає та обробляє. 8.3. Відповідно, якщо Користувач через будь-які причини не бажає, щоб зазначені сервіси отримували доступ до його персональних даних, Користувач може за власним бажанням вийти зі свого облікового запису або профілю, очистити файли cookie (через свій браузер). 9. Безпека неповнолітніх 9.1. Сайт може бути використовуватись для неповнолітніх користувачів з метою голосування вподобайками, розміщення конкурсних робіт неповнолітніх. Адміністрація дуже серйозно ставиться до питань безпеки, особливо щодо осіб, які не досягли повноліття, у зв’язку з чим, зі свого боку, Адміністрація звертається до батьків з проханням пояснити своїм дітям питання безпеки в Інтернеті, їхню конкретну мету та необхідність використання тих чи інших сервісів сайту. 10. Взаємодія Адміністрації з третіми особами щодо персональних даних 10.1. Адміністрація не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб’єкта персональних даних або в інших випадках, викладених у цій Політиці. Адміністрація розуміє, що особиста інформація є цінністю та невід’ємним змістом, у тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, і тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації Користувачів, яка добровільно та усвідомлено передається останніми Адміністрації. 10.2. На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно з інформаційною метою). При переході за посиланням на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти не поширюватиметься. У зв’язку з чим Адміністрація рекомендує ознайомитися з політикою у сфері конфіденційності та персональних даних кожного сайту перед тим, як передавати персональні дані, за якими Ви можете бути ідентифіковані. 10.3. Звертаємо увагу: при переході за посиланням на інші Сайти дія Політики Адміністрації у сфері конфіденційності та персональних даних на такі Сайти не поширюватиметься. У зв’язку з цим Адміністрація рекомендує переглядати політику у сфері конфіденційності та персональних даних кожного Сайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані, за якими Вас можуть ідентифікувати. 11. Захист персональних даних 11.1. Адміністрація використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни чи знищення. Проте, незважаючи на всі зусилля, ми не можемо гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, які виникають поза введенням Адміністрації. 11.2. Проте Адміністрація забезпечує застосування всіх відповідних зобов’язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних та організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованому або незаконному розголошенню, або обробці такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження. 11.3. Ми надаємо доступ до інформації та персональних даних лише уповноваженим співробітникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних згідно з локальними актами. 12. Умови доступу до персональних даних 12.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди Користувача, наданого власнику персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону. 12.2. Користувач має право на отримання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, за умови вказівки прізвища, імені та по батькові, місця проживання (місця перебування) та реквізитів документа, що засвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, встановлених законом . 12.3. Доступ Користувача до даних про себе здійснюється безкоштовно. 12.4. Відстрочення доступу Користувача до персональних даних не допускається. 12.5. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. У цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, неспроможна перевищувати сорока п’яти календарних днів. 12.6. Повідомлення про відстрочку доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення. 12.7. Рішення про відстрочку або відмову у доступі до персональних даних може бути оскаржене до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або через суд. 12.8. Відповідно до законодавства України, персональні дані можуть бути передані правоохоронним, судовим органам та іншим установам з метою захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров’я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони та безпеки держави. 13. Права суб’єкта персональних даних 13.1. Ми нагадуємо Вам про Ваші права як суб’єкта персональних даних, які врегульовані Законом України «Про захист персональних даних» № 2297-VI, 13.2. Якщо Ви хочете оновити свої персональні дані, які були Вами надані, або є якісь зауваження, побажання чи претензії щодо Ваших персональних даних, які ми зберігаємо або використовуємо, будь ласка, звертайтесь до нас: електронною поштою: meta@vdolonyah.org.ua 14. Зміни та оновлення 14.1. Для забезпечення політики конфіденційності особистої інформації використовуються і постійно оновлюються всілякі програми для надійного захисту затребуваної інформації. Наш інтернет-ресурс постійно стежить за розвитком міжнародних вимог контролю над довіреними даними, отриманими в мережі Інтернет. Ми неухильно дотримуємося всіх світових стандартів у забезпеченні безпеки інформації, постійно навчаємо наших співробітників, і проводимо суворий моніторинг над виконанням усіх інструкцій та норм, а також обов’язково доводимо до їхнього повідомлення Повідомлення про конфіденційність. 14.2. До цієї політики конфіденційності можуть вноситися відповідні зміни. Будь-які зміни до Політики конфіденційності публікуються на сайті https://contest.vdolonyah.org.ua Щоб уникнути будь-яких непорозумінь щодо поінформованості щодо змін, ми переконливо рекомендуємо звертатися до цієї Політики конфіденційності регулярно.
Save settings
Cookies settings